Tafelavonden

Een Tafelaar is om te beginnen lid van zijn eigen lokale Tafel, die tweemaal per maand bijeenkomt. Tafelavonden kennen een vliegende start dankzij presentaties van leden of gastsprekers. Tafelavonden zijn in de eerste plaats erg gezellig. Wat volgt is vaak een boeiende discussie, waarbij leden inzicht krijgen in elkaars meningen, kennis, werkveld en uitdagingen. Ieder heeft vanuit zijn eigen professie en denkwereld een unieke inbreng waar alle anderen van kunnen leren. Inspiratie staat voorop, vriendschappen worden verrijkt en verdiept.

Evenementen

Buiten de tweemaandelijkse bijeenkomsten zijn er voor Tafelaars meer interessante mogelijkheden om andere Tafelaars te ontmoeten. Het Districtsbestuur waar elke lokale Tafel onder valt organiseert regelmatig bijeenkomsten gekoppeld aan een lezing of evenement. Het landelijke Hoofdbestuur organiseert halfjaarlijkse en jaarlijkse vergaderingen voor alle leden.

img-03
img-karts

Serviceprojecten

De Nederlandsche Tafelronde is niet specifiek een serviceclub, maar zet zich wel op bijzondere wijze in voor de samenleving. Het lidmaatschap van de Tafelronde brengt met zich mee om hieraan op geheel eigen wijze en mogelijkheden een bijdrage te leveren. Lokale Tafels kennen elk hun eigen goede doelen en ondersteunen daarnaast het landelijke serviceproject. Dat is vaak een langlopend project dat per jaar door de leden wordt gekozen.

Hulpfonds

Een bijzondere activiteit is de Stichting Tafelronde Hulpfonds. Leden, oud-leden en hun gezinnen kunnen in moeilijke tijden een beroep doen op dit Hulpfonds. Het fonds biedt financiële hulp maar kan ook op andere manieren bijspringen. Dit gebeurt volstrekt anoniem en wordt begeleid door het stichtingsbestuur en een aangewezen contactpersoon. De middelen van het fonds worden bijeengebracht door leden en oud-leden, onder meer via de contributie.